2 Bog čini da zlo radi za dobro

Speaker :    Zac Poonen Categories: :   Uncategorized

Transcript of 02 God Makes Evil Work For Good

Želimo razmišljati, ako je zlo nastalo padom poglavara anđela Lucifera, zašto ga Bog nije istog trenutka uništio? Bog je to mogao učiniti. Ako je Sotona uzrok svega zla u svetu, zbog čega ga Bog nije uništio? Zašto nije uništio sve demone da nas ne uznemiravaju? Zbog čega ljudi tako mnogo pate?

Međutim, ako Bog to nije učinio, možemo biti savršeno sigurni da je imao vrlo dobar razlog. Postoje mnoge stvari u vezi Boga koje ne razumemo u potpunosti. Božija mudrost je kao okean, a naš razum je kao mala čaša koja može da primi samo malo vode iz okeana. Ponešto možemo razumeti, ne u potpunosti, ali možemo razumeti neke stvari. Sa to malo razumevanja i inteligencije koju nam je Bog dao možemo donekle shvatiti zašto Bog nije uništio Sotonu i zašto dopušta da život na zemlji bude tako težak, tako nesiguran i opasan.

Jedan razlog je sledeći: u slučaju da Bog dozvolio da život na zemlji bude ekstremno udoban i lak, ljudi ne bi razmišljali o večnosti. Čovek nije stvoren samo za kratak život na zemlji. Čak i da živi sto godina na ovoj zemlji, to je vrlo kratak period u poređenju sa večnošću. Biljke i životinje ne žive večno, ali kada je Bog stvorio čoveka, načinio ga je da bude večno stvorenje, da živi beskonačno. Njegovo telo može nestati na zemlji nakon što proživi svojih 70-80 ili 100 godina, ali ta duša unutar nas je večna. Ona nikad, nikad neće umreti. Jednom kad se rodite, vaša duša se rađa besmrtna i ona živi večno. Važno je da razumete to.

U jednu stvar možemo biti sigurni. Bog je u svojoj beskonačnoj mudrosti dozvolio da život na zemlji bude težak da bi ljudi razmišljali o Njemu. Čak i problemi, bolesti, iskušenja i teškoće koje Sotona i njegovi demoni donose u tvoj život, dozvoljene su od Boga ljubavi da bi te navele da se okreneš Njemu. Na taj način, čak i ta iskušenja i teškoće su izraz Božje ljubavi prema tebi! Vidite, Bog je tako silan, svemoćan, da može učiniti da čak i zlo radi za ispunjenje Njegovih ciljeva! Mi to ne možemo razumeti. Možda mislimo: "Dobro je dobro i zlo je zlo, samo dobre stvari će doprineti Božjim ciljevima." Ne! Bog je svemoćan i može učiniti da zlo doprinese za napredak dobrih ciljeva za nas, ljudska bića. Zapravo, to je uopštena poruka iz Biblije, kako Bog koristi Sotonu i zle duhove da bi sproveo svoje ciljeve i da ih zato nije uništio. Na neki čudesan način jednog dana ćemo napokon otkriti da sve zlo koje je u svetu zapravo izvršava Božje namere. Bog ga nije stvorio, ali kada su anđeli i čovek odlučili da budu zli, Bog je to prihvatio i On će iskoristiti to za sprovođenje Njegovih planova. Tu vidimo nešto od svemoćne sile Božje. Kada to shvatimo, naša vera jača i otkrivamo da se više ne bojimo zla, jer Bog može učiniti da ono radi za naše dobro.

Čuo sam priču o jednom poslovnom čoveku koji je bio vrlo blizak Bogu, ali kroz određeno vreme, kako je njegov biznis cvetao, odlutao je od Boga. Inače je išao u hrišćansku crkvu i starešine te crkve su više puta pričale sa njim, probali su da mu povrate veru u Boga da bi iznova predao svoj život Hristu, ali on je bio preokupiran svojim poslom. Nije više imao vremena da dolazi na okupljanja, čak ni nedeljom. Njegov posao je napredovao sve dok jednoga dana zmija otrovnica nije ujela najmlađeg od njegova tri sina. Dete se ozbiljno razbolelo. Doktori su izgubili svaku nadu. Otac je bio vrlo zabrinut i poslao je po jednog starešinu iz crkve da se moli za dete. Starešina je bio mudar čovek. Došao je i molio se ovako: „Gospode, hvala Ti što si poslao zmiju da ujede ovo dete, jer ja sam pokušavao tokom šest godina da navedem ovu porodicu da misli o Tebi i nisam uspeo. Ali, ono šta ja nisam mogao učiniti za šest godina, ova zmija je učinila u trenutku. Bila je uspešnija. I sada, kada su naučili svoju lekciju, Gospode, isceli dete i daj da ova porodica više nikada ne zatreba još zmija da ih podseti na Tebe.“

Šta mislite, je li ujed zmije dobro ili zlo? Mislim da ćete svi odgovoriti: "Zlo, sigurno." Ali u slučaju dotične porodice, da li je Bog to iskoristio na dobro? Sigurno da jeste. Ta porodica se udaljavala od Boga i njihovi bi životi bili upropašćeni zbog žudnje za novcem. Ali baš kroz zmiju, koja je učinila nešto zlo, koja je ujela njihovog sina, oni su se iznova okrenuli Bogu, tako da njihov život može biti duhovno blagosloven i da mogu živeti zbog večnih vrednosti. To je jedan primer kako Bog koristi zlo da učini dobro. Da nije bilo zmija na svetu, dete ne bi dobilo ujed i verovatno bi cela porodica propala za večnost. Tako vidimo kako Bog koristi zlu stvar kao što je ujed zmije. Često je isto sa bolešću. Postoje ljudi koji uopšte ne misle o Bogu sve dok jednog dana iznenada ne budu odvezeni u bolnicu zbog raka ili neke druge ozbiljne bolesti. I tako ljudi koji četrdeset godina nisu mislili o Bogu iznenada počnu da misle o Njemu.

Sada pre svega treba da razjasnimo jednu stvar. Da li je dobro da razmišljamo o Bogu ili ne? Sigurno da jeste. Čovek koji živi bez Boga živi bez svrhe i cilja. Makar zaradio mnogo novca, nakon svega će umreti uznemiren Umreće prazan. Bog nas je stvorio tako da je On najvažniji faktor našeg života. Ako ne razmišljamo o Njemu, promašujemo i smisao i svrhu života. Kada čovek živi 40 ili 50 godina bez razmišljanja o Bogu, pa dobije rak i onda počne da misli o Bogu, da li je taj rak bilo dobro ili zlo? Ako bi gledali bolest raka rak, svi bi rekli da je to samo po sebi zlo. Sigurno da jeste! Ali tu su primeri kako je Bog koristio rak da okrene ljude prema sebi! Znači, iako je rak sam po sebi zlo, iskorišćen je u dobre svrhe. Baš kao i zmija.

Jednog dana ćemo to otkriti, kada budemo videli celu priču života svakog čoveka. Kada Isus Hrist dođe ponovo na ovu zemlju i kada stanemo pred Njega i vidimo sve ljude koji su živeli na zemlji skroz od početka, od prvog čoveka, i kada čujemo njihove priče, tog dana ćemo shvatiti da je Bog koristio mnoge stvari da odvrati ljude od grešnog života prema Njemu. Neizlečive zaraze, bolesti, divlje životinje, zmije, čak i siromaštvo i patnja i mnoga druga zla, sve su to stvari koje je Bog koristio da bi dopreo do ljudi, da bi ih okrenuo od njihovih greha ka Njemu i da bi našli večni dom na nebu! I tako vidimo kroz sve te primere kako Bog koristi te zle stvari koje Sotona čini da bi izbavio ljude iz Sotoninih kandži.

Dakle, postoji čovek koji živi za đavola, živi osuđen na večnu sudbinu u paklu daleko od Boga i Sotona radi na njemu. I onda zahvaljujući nekoj zloj stvari koju je Sotona doneo na svet, kao što je recimo bolest, kroz neku bolest taj čovek se okreće Bogu! Tako vidimo da Bog koristi stvari koje je sam Sotona doneo na svet (zlo) i izbavlja ljude iz Sotoninih kandži da bi ih doveo do večnog spasenja.

Tu vidimo čudesan način na koji Bog radi - Njegovu svemoćnu silu. Takođe možemo reći da Bog iznova i iznova izigrava Sotonu. To je divna poruka Biblije. Biblija kaže da je Isus Hrist došao da poništi Sotonin rad (I Jovan 3:8). Mogli bi da kažemo da smo svi mi počeli naš život kao ilustracija uredno umotanog klupka konca. Ali tokom godina, taj konac smo upleli sa deset hiljada ili deset miliona čvorova. Kada sada pogledamo to zamršeno klupko konca sa deset hiljada ili deset miliona čvorova, mi smo uznemireni, obeshrabreni. Pitamo se šta možemo učiniti. I onda do nas dođe ta divna biblijska poruka da Isus Hrist može otpetljati svaki čvor!

Ne znam koliko čvorova si ti napravio u svom životu, prijatelju, ali želim ti reći dobru vest. Isus može otpetljati svaki tvoj čvor. Može ti vratiti celo klupko konca (ceo život, baš kao da si sada rođen) i možeš početi život ispočetka, ako se obratiš Isusu Hristu.

Prizovi Njegovo Ime i reci: "Gospode Isuse, došao si da razoriš đavolja dela. Razori ta dela u mom životu! Amin."

1 Nastanak zla
 Zac Poonen
(Now Playing)
3 Sila izbora
 Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
5 Funkcija savesti
 Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
7 Pokajanje
 Zac Poonen
(Now Playing)
8 Vera
 Zac Poonen
(Now Playing)
9 Dar Svetoga Duha
 Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
15 Sin ili sluga
 Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
17 Mrtva dela
 Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
21 Zakon i blagodat
 Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
25 Vera i slavljenje
 Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)
59 Licemerstvo
 Zac Poonen
(Now Playing)
60 Ponos
 Zac Poonen
(Now Playing)
61 Sebičnost
 Zac Poonen
(Now Playing)
62 Mržnja
 Zac Poonen
(Now Playing)
63 Neverstvo
 Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
65 Laganje
 Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
67 Gnjev
 Zac Poonen
(Now Playing)
(Now Playing)
(Now Playing)