Video zapis našeg sećanja

Napisao :    Zac Poonen Kategorije :   Temeljna istina tražilac
Article Body: 

Sada je, pomoću video kamere, moguće snimiti prizore i zvukove koje vidimo i čujemo oko sebe sa jasnom preciznošću. Reprodukcijom video-trake na ekranu, biće prikazano tačno ono što se dogodilo.

Biblija kaže da dolazi dan kada ćemo svi morati da podnesemo Bogu svoje račune. Kada uzmemo u obzir sve milijarde ljudi koji su živeli na ovoj zemlji tokom mnogih vekova čovekove istorije, možemo se zapitati kako je Bog mogao da vodi evidenciju o svemu što je svaki čovek učinio, rekao i pomislio tokom svog života. Ovaj zapis Bog čuva u sećanju svakog čoveka.

Sećanje je poput video zapisa koja verno snima sve što radimo, govorimo i mislimo. Takođe beleži naše unutrašnje stavove i motive. Kad čovek umre, iako svoje telo ostavlja za sobom na zemlji, njegovo sećanje koje je deo njegove duše, odlazi s njegovom dušom na mesto mrtvih duhova. Kada konačno dođe sudnji dan, njegova duša će se ponovo sjediniti sa prašinom koja je nekada bila njegovo telo na zemlji i biće podignut u fizičkom telu da stoji pred Bogom i da podnese izveštaj o svom celokupnom životu na zemlji. Tog dana, kada dođe red na presudu svake pojedine osobe, sve što će Bog morati da uradi biće da reprodukuje video zapis sećanja svake osobe na ekranu koji će moći da vidi ceo svet. Niko neće moći da dovede u pitanje tačnost tog prikaza jer će to biti njegovo sopstveno sećanje koje će reprodukovati zapis svog života.

Spoljašne obličje pristojnosti i religije koji ljudi danas nose biće skinut i istinska unutrašnja osoba će tada biti otkrivena. Tog dana, religija neće spasiti nikoga, jer će biti očigledno da su svi zgrešili - bez obzira u kojoj su se religiji rodili ili je sprovodili. Učinjena dobra dela, novac dat siromasima ili verskim institucijama neće nikoga spasiti - jer nijedna od ovih verskih aktivnosti ne može izbrisati evidenciju naših grehova.

Postoji SAMO JEDAN NAČIN na koji se zapisi o zlu koja smo učinili, rekli i pomislili mogu trajno izbrisati iz Božjeg vidokruga , tako da ih video zapis neće reprodukovati na Dan suda. Naša dobra dela ne mogu izbrisati naša zla dela. Ne, nikada

Jedina ispravna i pravedna kazna mora biti izrečena za grehe koje smo počinili. Biblija kaže da u Božanskom zakonu postoji samo jedna kazna za greh - a to je VEČNA SMRT. Ova smrt je ono što svako od nas zaslužuje za svoje grehe.

Da bi nas spasio od ove kazne večne smrti, Isus Hristos, Sin Božji, je sišao sa Neba na zemlju kao čovek i umro na krstu izvan Jerusalima, pre oko 1970 godina. Tamo je primio Božansku kaznu za grehe čovečanstva - za grehe SVIH ljudi i svih religija. Tri dana nakon što je sahranjen u grobu, ustao je iz groba živ, i time dokazao da se Bo zaista objavio u ljudskom obličju i da može da pobedi smrt - čovekovog najvećeg neprijatelja. Četrdeset dana kasnije, pred očima mnogih, uzneo se na Nebo, obećavši da će se ponovo vratiti na zemlju u određeno vreme da sudi svim ljudima. Prošlo je preko 19 vekova kada je dao to obećanje, a sada se približilo vreme njegovog povratka na zemlju. Jednog od ovih dana videćemo ga kako se vraća u oblacima na nebo.

Isus Hrist je JEDINI u istoriji koji je umro za grehe ljudskog roda. Takođe je bio JEDINI koji je vaskrsao iz mrtvih. U ove dve stvari On je jedinstven.

Danas se naši gresi mogu oprostiti i izbrisati iz video zapisa, ako se iskreno odreknemo svojih grehova i pokajemo se, moleći Boga da nam oprosti u ime Isusa Hrista, verujući da je umro za naše grehe i da je vaskrsao iz mrtvih.

Sada, možete da zatražite od Gospoda Isusa Hrista uđe u vaš život i izbriše zapis o vašem prošlom grešnom životu - ma koliko veliki i mnogi vaši grehovi bili. Tada možete ponovo započeti život sa čistom evidencijom i biti dete Božje.

Ovo je JEDINI NAČIN spasenja koji je Bog odredio za ljudski rod. Iskoristi to sada. Zapamtite da je jedina alternativa koju imate suočavanje sa zapisom vaših grehova prikazan u vašem sećanju na Dan suda. Znajući ovu istinu i shvatajući ozbiljnost večnog suda u Ognjenom jezeru namenjenom za sve grešnike, naša je dužnost da s ljubavlju upozorimo sve.

Neka danas, bez ikakvog odlaganja, donesete tu pravu odluku i neka vas, potom, Bog blagoslovi večnim životom.

Nudimo vam ovu Božju poruku, u iskrenoj ljubavi.

Autorska prava - Zac Poonen. Bez pismenog odobrenja autora ne smeju se vršiti nikakve promene u sadržaju članka.