Falsifikovano probudenje

Napisao :    Zac Poonen Kategorije :   Temeljna istina tražilac
Article Body: 

Isus i apostoli su više puta upozoravali da ce poslednji dani biti karakteristicni po rasprostranjenoj prevari i mnoštvu lažnih proroka (Mat.24:3-5,11,24; 1.Tim.4:1) - i mi smo videli mnogo toga u poslednjih nekoliko decenija.

Zašto su milioni Hrišcana prevareni od strane tih lažnih proroka i tim falsifikovanim„ probudenjima"? I zašto toliko mnogo propovednika pada kao žrtve nemorala i pohlepe?

Po mom mišljenju, neki od glavnih razloga su sledeci:

1. Danas vecina Hrišcana nije svesna onoga što Novi Zavet uci, zato što ga nisu pažljivo proucavali; i oni tako slede ucenje njihovih voda, a ne ucenje Novog Zaveta.

2. Cuda (natprirodni darovi) postali su im važniji nego njihov karakter (natprirodan život).

3. Materijalno bogatstvo postalo im je važnije od duhovnog bogatstva.

4. Oni nisu sposobni da razlikuju duševnu pomamu ili psihološku manipulaciju od istinskog delovanja Svetog Duha; razlog je ponovo nepoznavanje Novog Zaveta.

5. Oni nisu sposobni da razlikuju psihološko iscelenje (iscelenje koje nastaje ispravnim stavovima razuma) od natprirodnog iscelenja u Isusovo ime.

6. Emocionalno uzbudenje i neobicne fizicke manifestacije postale su im važnije od unutrašnje Gospodnje radosti.

7. Što se tice voda, njihova služba ljudima postala je važnija od njihovog unutrašnjeg hodanja sa Bogom.

8. Odobrenje od ljudi postalo je važnije tim vodama od odobrenja od Boga.

9. Broj ljudi koji pohadaju bogosluženja postao je važniji tim vodama nego da li su ti ljudi potpuno predani Hristu.

10. Izgradivanje licnih carstava i finansijskih imperija postalo je važnije tim vodama nego zidanje lokalne crkve u kojima ce oni biti sluge (Jeremija 6:13)

Sve ovo je POTPUNO SUPROTNO onome što je Isus ucio. Suprotnost Hristu naziva se „anti- Hrist" u Novom Zavetu. Ako Hrišcani ovo ne vide jasno, kada se Antihrist bude pojavio na svetskoj sceni sa svojim lažnim znacima i cudima (2.Sol.2:3-10), oni ce i njega slepo prihvatiti. Biti voden Hristovim Duhom znaci imati potpuno suprotan duh od onog koji je spomenut u gore navedenim tackama.

Evo parafraze Isusovih reci iz Mateja 7:13-27 (citajuci u kontekstu Matejevog Evandelja, glave 5-7)

„I vrata i put VECNOM ŽIVOTU potpuno su uski - kao što sam upravo opisao (Matej 5-7). Ali, lažni proroci ce se pojaviti i reci ce vam da vrata i put nisu uski, nego da je put lak, a vrata široka. Cuvajte ih se. Bicete sposobni da ih lako prepoznate posmatrajuci plod njihovog karaktera. Da li imaju život koji je osloboden od gnjeva, osloboden od požude za ženama, osloboden od ljubavi prema novcu, osloboden od brižnog potraživanja materijalnog bogatstva (kao što svetski ljudi potražuju)? Da li propovedaju protiv onih stvari o kojima sam ja govorio? (Mat.5:21-32 i 6:24-34). Ti lažni proroci mogu upotrebljavati mnoge natprirodne darove, ciniti cuda i zapravo isceljivati ljude u Moje ime, ali ja cu ih sve ipak poslati u pakao u poslednji dan, pošto me nisu poznali (kao SVETOG) i pošto se nisu odrekli greha u svom privatnom životu (Mat.7:21-23). Dakle, ako želite da gradite crkvu na steni koja se nece uzdrmati ili pasti u vremenu ili vecnosti, budite pažljivi da cinite sve što sam vam upravo rekao (Matej 5-7) i da ucite svoje ljude da takode cine sve što sam vam ja zapovedio. Tada cu uvek biti sa vama, i Moj autoritet ce vas uvek podržavati (Mat.28:20,18). Ali, ako samo slušate ono što govorim, a ne cinite to, tada ce ono što budete gradili možda izgledati ljudima kao velika i impresivna crkva, ali ce se jednog dana sigurno raspasti i pasti (Mat.7:25)."

Kako cemo onda graditi neuzdrmanu (cvrstu) crkvu u ovim poslednjim danima?

1. Moramo živeti propoved na gori (Matej 5-7) i konstantno je propovedati.

2. Moramo živeti u novom zavetu, a ne u starom zavetu. Za ovo je neophodno da jasno znamo razliku izmedu ova dva zaveta (2.Kor.3:6). Moramo takode propovedati Novi Zavet.

Kada danas propovednici upadnu u neki ozbiljan greh, oni se opravdavaju (i nalaze utehu) u primerima svetih ljudi iz Starog Zaveta koji su takode upali u greh. Oni tada posle perioda tišine opet zapocinju svoju službu. Citiraju primer Davida koji je upao u preljubu i primer Ilije koji je bio u depresiji i kažu: „Bog ih je ipak koristio"! Ali oni ne bi citirali primer Pavla koji je živeo u pobedi i cistoti do kraja svog života.

Ono što ti propovednici (i vecina Hrišcana) nije shvatila jeste da starozavetni sveti ljudi danas nisu naš ugled. Nama je dato mnogo više u ovoj godini blagodati - a „kome je mnogo dano, mnogo ce se iskati od njega" (Luka 12:48). Isus je Posrednik NOVOG Zaveta i ON je naš ugled i Zacetnik vere - ne David ili Ilija. Razlika izmedu starozavetnih svetih ljudi (koji su nabrojani u Jevrejima 11) i Isusa jasno je objavljena u Jevrejima 12:1-4, ali vrlo je malo onih koji žive u realnosti toga. Vrlo je malo onih koji su shvatili da je „Bog odredio nešto BOLJE za nas" u Novom Zavetu (Jevr.11:40).

Svi mi takode možemo pasti kao mnogi propovednici, ako nismo trezni i ako ne stražimo - jer Sotona je lukav neprijatelj. Naša bezbednost leži u poslušnosti tacnom ucenju Novog Zaveta i pokoravanju pobožnom vodstvu. (A za „pobožno" vodstvo smatram one koji nemaju nijednu pogrešnu vrednost od onih koje su nabrojane u deset vec pomenutih tacaka). Ako ucimo od grešaka drugih, možemo ih sami izbeci.

Dakle, sve vreme držimo naša lica u prahu pred Gospodom - jer tamo cemo primiti Božansko otkrivenje, kao Jovan (Otkr.1:17). Ako se ponizimo, primicemo blagodat da budemo pobednici (1.Pet.5:5). I kada nam Sveti Duh pokaže istinu u Božijoj Reci i istinu u vezi nas, budimo potpuno iskreni i „ljubimo istinu da bi se spasli" od svakog greha. Na taj nacin sâm Bog ce nas zaštititi od svake prevare (2.Sol.2:10,11). Amin.